24 May 2018

Muter terus kaya bunderan.

Lelaki #1: "Wah, sekarang pak X mobilnya banyak!"
Lelaki #2: "Pak X itu siapa?"
Lelaki #1: "Itu... yang mobilnya banyak."
Lelaki #2: "Oh."

Perjalanan di Jakarta, didengar oleh anak lelaki #1 yang merasa mereka terlalu lama terjebak macet. 

No comments: